Allerums Idrottshall

Idrottshall - Allerum

Kärnfastigheter arrangerade år 2003 en arkitekttävling gällande utformning av en idrottshall i anslutning till Allerums skola och Idrottsplats.
I uppgiften ingick att föreslå en mindre idrottshall för handboll, basket, badminton samt volleyboll.
Den omgivande miljön är kulturhistoriskt känslig, så det var viktigt att den nya hallen anpassades till omgivande byggnader.
Vårt förslag byggde på en hall där den stora volymen uppstår mellan nockarna på två parallell ställda huslängor med 45 graders lutning.
Härigenom uppfattas höjden på byggnaden som förhållandevis låg.

Färdigställande: 2004

Yta (BOA): 1000 kvm

Byggherre: Kärnfastigheter

Byggnadsentreprenör: Skanska Sverige AB